Vlada RS je na seji 24.5.2017 sprejela predlog Zakona o urejanju prostora, skupaj s prejšnjim tednom sprejetima predlogoma Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, vlada celovito prenavlja področje urejanja prostora in graditve objektov s ciljem večje prožnosti in povezanosti s strateškim načrtovanjem. Vlada bo vse predloge zakonov predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.


 

Kaj okvirno prinaša nov gradbeni zakon?
  • Gradbeni zakon bo omogočil krajši postopek izdaje gradbenega dovoljenja
  • Poenostavljen postopek pridobitve uporabnega dovoljenja
  • Obvezna prijava začetka gradnje
  • Legalizacija nedovoljenih gradenj
Regulirani poklici po novem Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti

Zakon predvideva manjše število reguliranih poklicev kot veljavni zakon. Po novem bodo regulirani poklici na področju prostora le:

  • pooblaščeni arhitekt
  • inženir
  • krajinski arhitekt
  • prostorski načrtovalec.

 

VEČ O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE ZAKONI PRINAŠAJO IZVESTE TUKAJ

vir: MOP RS