Tutorstvo

Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

logo tutortsvo

Tutorski sistem na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ima že dolgo tradicijo, od leta 2014 pa je popolnoma prenovljeno. Tutorstvo je razdeljeno na dva dela in sicer na uvajalno in predmetno tutorstvo. Tutorji študenti so v glavnem komunikativni, pridni, delavni študentje, ki skupaj s tutorji profesorji (in drugimi profesorji) pomagajo izboljšati raven izobraževalnega procesa na naši fakulteti.

Študentje v začetku svojega študija stopijo v stik z uvajalnimi tutorji, naloge uvajalnih tutorjev pa so naslednje:

 • Olajšati vključevanje študentov v univerzitetno okolje,
 • Študentom pomagajo skozi študij in svetujejo pri reševanju splošnih težav, ki se pojavljajo tekom študija,
 • Pomagajo graditi odnos med študenti in profesorji za doseganje boljšega sodelovanja med študenti in profesorji ter doseganje študijskih ciljev,
 • Svetovanje pri odločanju o študiju v tujini.

Tekom študija študentje spoznavajo tudi predmetne tutorje, kateri jim pomagajo pri razlagi in razumevanju snovi pri predmetih, kateri so bili izbrani zaradi nizke prehodnosti študentov. Vsak predmetni tutor ima dodeljene predmete, katere najbolj obvlada. Predmetni tutorji tako pomagajo pri študijskih uspehih študentov.

Naloge predmetnih tutorjev so sledeče:

 • Izvajanje tutorskih vaj pri določenih predmetih,
 • Pomoč pri iskanju literature,
 • Pomoč pri vprašanjih povezanimi s študijem.

Koordinatorki tutorjev študentov FGPA UM

 

Maja Žalik

Arhitektura
maja.zalik@student.um.si

Valentina Novak

Gradbeništvo VS
valentinanovak94@gmail.com

Uvajalni tutorji

 

Alex Želj

Gradbeništvo UN
alex.zelj@gmail.com

 

Valentina Novak

Gradbeništvo VS
valentinanovak94@gmail.com

Tjaša Rošer

Erasmus študenti
rosertjasa4@gmail.com

Matic Bogolin

Arhitektura
mbogol1@gmail.com

Maja Žalik

Arhitektura
maja.zalik@student.um.si

Predmetni tutorji

 

Alex Želj

alex.zelj@gmail.com

 • Fizika
 • Informatika

Nejc Hanžel

Hanzel.nejc@gmail.com

 • Statika

Filip Peharda

fpeharda@gmail.com

 • Mehanika deformabilnih teles

Aleks Vegi Kalamar

alex.veka@gmail.com

 • Mehanika linijskih elementov

 

Nina Napast

nina.napast@student.um.si​

 

 

 • Matematika A
 • Matematika B
 • Matematika 1
 • Matematika 2

Nejc Novak

nejcnovak100@gmail.com

 • Področje arhitekture 100%