Tutorstvo

Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Tutorski sistem na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ima že dolgo tradicijo, od leta 2014 pa je popolnoma prenovljeno. Tutorstvo je razdeljeno na dva dela in sicer na uvajalno in predmetno tutorstvo. Tutorji študenti so v glavnem komunikativni, pridni, delavni študentje, ki skupaj s tutorji profesorji (in drugimi profesorji) pomagajo izboljšati raven izobraževalnega procesa na naši fakulteti.

Študentje v začetku svojega študija stopijo v stik z uvajalnimi tutorji, naloge uvajalnih tutorjev pa so naslednje:

 • Olajšati vključevanje študentov v univerzitetno okolje,
 • Študentom pomagajo skozi študij in svetujejo pri reševanju splošnih težav, ki se pojavljajo tekom študija,
 • Pomagajo graditi odnos med študenti in profesorji za doseganje boljšega sodelovanja med študenti in profesorji ter doseganje študijskih ciljev,
 • Svetovanje pri odločanju o študiju v tujini.

Tekom študija študentje spoznavajo tudi predmetne tutorje, kateri jim pomagajo pri razlagi in razumevanju snovi pri predmetih, kateri so bili izbrani zaradi nizke prehodnosti študentov. Vsak predmetni tutor ima dodeljene predmete, katere najbolj obvlada. Predmetni tutorji tako pomagajo pri študijskih uspehih študentov.

Naloge predmetnih tutorjev so sledeče:

 • Izvajanje tutorskih vaj pri določenih predmetih,
 • Pomoč pri iskanju literature,
 • Pomoč pri vprašanjih povezanimi s študijem.

Koordinatorka tutorjev študentov FGPA UM

 

Manca Fale

fale.m.94@gmail.com

Uvajalni tutorji

 

Manca Fale

Gradbeništvo UNI + ging
Fale.m.94@gmail.com

Ivana Vuković

Arhitektura in tuji študenti
vukovic.ivana996@gmail.com

Tjaša Rošer

Erasmus študenti
rosertjasa4@gmail.com

Nika Gerold

Prometni Inženirstvo
nika.gerold@gmail.com

Matic Bogolin

Arhitektura
mbogol1@gmail.com

Aleš Hohnjec

Gradbeništvo VS
ales.haler72@gmail.com

Predmetni tutorji

 

Alex Želj

alex.zelj@gmail.com

 • Fizika
 • Informatika

Filip Peharda

fpeharda@gmail.com

 • Mehanika deformabilnih teles

Marko Kresnik

mare.kresnik@gmail.com

 • Analitična mehanika

David Dobrotinšek

david.dobrotinsek@gmail.com

 • Osnove projektiranja konstrukcij
 • Statika
 • Gradbena mehanika 1

Aleks Vegi Kalamar

alex.veka@gmail.com

 • Mehanika linijskih elementov

 

Nina Napast

nina.napast@student.um.si​

 

 

 • Matematika A
 • Matematika B
 • Matematika 1
 • Matematika 2