Študentski svet FGPA

Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Študentski svet sestavljajo prodekanja za študentska vprašanja, ki je hkrati predsednica Študentskega sveta, ter predstavniki posameznih letnikov, ki enakopravno zastopajo vse študente svojega letnika. Vsak letnik ima predsednika in člana, ki imata glasovno pravico, ter maksimalno še tri sočlane. Trenutno šteje Študentski svet 20 članov, ki so sledeči:

  • v. d. Prodekanje za študentska vprašanja: Nastja Belak
  • Predstavniki 1. letnika: Nika Vrbek (predsednica), Vid Korotaj (član), Rok Verboten (so član);
  • Predstavniki 2. letnika: Ognjen Vuković (predsednik), Jan Hojnik (član);
  • Predstavniki 3. letnika: Maša Sraka (predsednica), Špela Kok (članica), Rebeka Radikovič (so članica);
  • Predstavniki 4. letnika: Manca Fale (predsednica), Matic Reberčnik (član), Pia Mernik (so članica), Matic Bogolin (so član), Tjaša Rošer (so članica);
  • Predstavniki 5. letnika: Nejc Hanžel (predsednik), Klavdija Krajnc (članica), Luka Muršec (so član), Valentina Novak (so članica);
  • Predstavniki absolventov: Maruša Korpič Lesjak (predsednica);

Predsednica ŠS FGPA UM

 

Nastja Belak

v. d. Prodekanje za študentska vprašanja FGPA UM
Članica Senata FGPA UM
Članica Poslovodnega odbora FGPA UM
Gradbeništvo MAG – gradbena infrastruktura

nastja.belak@student.um.si

Študentski svet  1. letnika FGPA UM

 

 

Nika Vrbek

Predsednica študentskega sveta 1. letnika FGPA UM
Gradbeništvo UN

nika.vrbek@gmail.com

Vid Korotaj

Član študentskega sveta 1. letnika FGPA UM
Gradbeništvo UN

korotaj.vid@gmail.com

Rok Verboten

So član študentskega sveta 1. letnika FGPA UM
Gradbeništvo UN

rok.verboten@gmail.com

Študentski svet 2. letnika FGPA UM

 

 

 

Ognjen Vuković

Predsednik študentskega sveta 2. letnika FGPA UM
Gradbeništvo UN

Ognjen.V@hotmail.com

Jan Hojnik

Član študentskega sveta 2. letnika FGPA UM
Gradbeništvo UN

hojnik.jan9@gmail.com

Študentski svet 3. letnika FGPA UM

 

Maša Sraka

Predsednica študentskega sveta 3. letnika FGPA UM
Gradbeništvo UN

masa.sraka@gmail.com

Špela Kok

Članica študentskega sveta 3. letnika FGPA UM
Gradbeništvo UN

kok.spela@gmail.com

Rebeka Radikovič

So članica študentskega sveta 3. letnika FGPA UM
Arhitektura UN

rebeka.radikovic@gmail.com

Študentski svet 4. letnika FGPA UM

 

Manca Fale

Predsednica študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – GKO

manca.fale@student.um.si

Matic Reberčnik

Član študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – GING

matic.rebercnik@student.um.si

Tjaša Rošer

So članica študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Arhitektura MAG

rosertjasa4@gmail.com

Pia Mernik

So članica študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Arhitektura MAG

mernik.pia@gmail.com

Matic Bogolin

So član študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Arhitektura MAG

mbogol1@gmail.com

Študentski svet 5. letnika FGPA UM

 

Nejc Hanžel

Predsednik študentskega sveta 5. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – GKO

Hanzel.nejc@gmail.com

Klavdija Krajnc

Članica študentskega sveta 5. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – GKO

klavdija.krajnc3@student.um.si

Luka Muršec

So član študentskega sveta 5. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – GI

luka.mursec@student.um.si

Valentina Novak

So članica študentskega sveta 5. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – GING

valentinanovak94@gmail.com

Študentski svet  letnika absolventov FGPA UM

 

Maruša Korpič Lesjak

Članica študentskega sveta letnika absolventov FGPA UM
Arhitektura UN

marusa.klesjak@gmail.com

Naj ti ne bo nerodno. Kontaktirajte nas!

Če vas zanima aktivno delo na obštudijskih projektih, nas kontaktirajte, saj se bomo z veseljem odzvali!!
Napišite sporočilo