Študentski svet FGPA

Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Študentski svet sestavljajo prodekan za študentska vprašanja, ki je hkrati predsednik Študentskega sveta, ter predstavniki posameznih letnikov, ki enakopravno zastopajo vse študente svojega letnika. Vsak letnik ima predsednika in člana, ki imata glasovno pravico, ter maksimalno še tri sočlane. Trenutno šteje Študentski svet 20 članov, ki so sledeči:

  • Prodekan za študentska vprašanja: Luka Sreš
  • Predstavniki 1. letnika: Ana Međurećan;
  • Predstavniki 2. letnika: Nika Gerold;
  • Predstavniki 3. letnika: Pia Mernik, Matic Bogolin, Ivana Vukovič;
  • Predstavniki 4. letnika: Luka Sreš, Klavdija Krajnc, Luka Muršec, Marko Kresnik;
  • Predstavniki 5. letnika: Mihael Kodrič, Mitja Furman, David Dobrotinšek;
  • Predstavniki absolventov: Matic Reberčnik, Manca Fale, Gregor Finžgar, Iztok Videmšek;

Predsednik ŠS FGPA UM

 

Luka Sreš

Prodekan za študentska vprašanja FGPA UM
Član Senata FGPA UM
Član Poslovodnega odbora FGPA UM
Gradbeništvo MAG – gradbene konstrukcije

sres.luka1@gmail.com

Študentski svet  1. letnika FGPA UM

 

 

Ana Međurečan

Predsednica študentskega sveta 1. letnika FGPA UM
Gradbeništvo UN

ana.medjurecan@student.um.si

Študentski svet 2. letnika FGPA UM

 

 

 

Nika Gerold

Članica študentskega sveta 2. letnika FGPA UM
Promet VS

nika.gerold@student.um.si

Študentski svet 3. letnika FGPA UM

 

Pia Mernik

Predsednica študentskega sveta 3. letnika FGPA UM
Arhitektura UNI

pia.mernik@student,um.si

Ivana Vuković

Članica študentskega sveta 3. letnika FGPA UM
Arhitektura UNI

ivana.vukovic@student.um.si

Matic Bogolin

So-član študentskega sveta 3. letnika FGPA UM
Arhitektura UNI

matic.bogolin@student.um.si

Študentski svet 4. letnika FGPA UM

 

Luka Sreš

Predsednik študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG

luka.sres@student.um.si

Klavdija Krajnc

Članica študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG

klavdija.krajnc3@student.um.si

Luka Muršec

So-član študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG

luka.mursec@student.um.si

Marko Kresnik

So-član študentskega sveta 4. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG

marko.kresnik@student.um.si

Študentski svet 5. letnika FGPA UM

 

Mihael Kodrič

Predsednik študentskega sveta 5. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – gradbene konstrukcije

mihael.kodric@student.um.si

Mitja Furman

Član študentskega sveta 5. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – gradbene konstrukcije

mitja.furman@student.um.si

David Dobrotinšek

So-član študentskega sveta 5. letnika FGPA UM
Gradbeništvo MAG – gradbene konstrukcije

david.dobrotinsek@student.um.si

Študentski svet  letnika absolventov FGPA UM

 

Matic Reberčnik

Predsednik študentskega sveta letnika absolventov FGPA UM
Gradbeništvo GING

matic.rebercnik@student.um.si

Manca Fale

Članica študentskega sveta letnika absolventov FGPA UM
Gradbeništvo UNI

manca.fale@student.um.si

Gregor Finžgar

So-član študentskega sveta letnika absolventov FGPA UM
Gradbenistvo UN

gregor.finzgar@student.um.si

Iztok Videmšek

So-član študentskega sveta letnika absolventov FGPA UM
Gradbeništvo MAG – gradbene konstrukcije

iztok.videmsek@student.um.si

Naj ti ne bo nerodno. Kontaktirajte nas!

Če vas zanima aktivno delo na obštudijskih projektih, nas kontaktirajte, saj se bomo z veseljem odzvali!!

Napišite sporočilo