Vabimo vas na strokovni posvet

“Novi vidiki razvoja javne prometne infrastrukture”v sredo, 18. oktobra 2017,

na UM Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v dvorani Borut Pečenko.

Krizno obdobje in manjši obseg investicij so močno posegli v sposobnost družbe učinkovito načrtovati in voditi investicijske procese. Cilj strokovnega posveta je poiskati razvojne izzive na področju javne prometne infrastrukture in odgovore, kako povečati učinkovitost povezanih procesov na področju priprave in vodenje investicij.​

Organizator dogodka je DCM Društvo za ceste SV Slovenije, Inženirska zbornice Slovenije in Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije ob častnem pokroviteljstvu UM Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Mestne občine Maribor ter Ministrstva za infrastrukturo RS.

PROGRAM POSVETA

8.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00 UVODNI NAGOVORI
 • prof. dr. Miroslav Premrov, dekan FGPA UM
 • Jure Leben, državni sekretar MZI
 • Boris Stergar, predsednik Društva za ceste SV Slovenije

10.00

 • Program razvoja investicij v javno prometno infrastrukturo
  Damir Topolko, Direkcija RS za infrastrukturo
 • Prostorska in gradbena zakonodaja – problematika vodenja investicij
  Barbara Radovan, Ministrstvo RS za okolje in prostor
 • Pogled inženirja na vodenje investicij v javno prometno infrastrukturo
  Jurij Kač, DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • Problematika izvajanja investicij na glavnih in regionalnih cestah
  Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00  ODMOR IN NOVINARSKA KONFERENCA

12.30

 • Umeščanje javne prometne infrastrukture v prostor iz vidika Zakona o vodah
  Tomaž Prohinar, Direkcija RS za vode
 • Umeščanje javne infrastrukture v prostor iz vidika varovanja kmetijskih zemljišč
  Tanja Strniša, Ministrstvo RS za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano
 • Problematika umeščanja južne obvoznice v Mariboru
  Rajko Sterguljc, URBIS d.o.o.
 • Umeščanje kolesarskih povezav v prostor
  Uroš Rozman, RRA Koroška
Pedagoški delavci in študentje UM Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo so oproščeni plačila kotizacije!
​Prosimo, da nam vaš interes in prijavo na dogodek pošljete na elektronski naslov društva DCM: posvet@dcm-svs.si.