Predsednikom, članom in sočlanom Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

V A B I L O
na Konstitutivno sejo Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru,
ki bo v SREDO 02.12.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi FG (J1-420).

Predlagani dnevni red:
1. Konstituiranje ŠS FGPA UM;
2. Potrditev dnevnega reda;
3. Predstavitev delovanja ŠS FGPA UM;
4. Aktualni projekti;
5. Pravilnik o podeljevanju Zoisovih štipendij;
6. Razno

Vabljeni:
• Predsedniki in člani Študentskega sveta UM FGPA;
• Dekan FGPA UM – dr. Miroslav Premrov;
• Prodekan za izobraževalno dejavnost FGPA UM – dr. Borut Macuh;
• Tutorji FGPA UM;
• Ostali (seja je javna).
Prodekan za študentska vprašanja FGPA UM