Kako se pridružim?!

Kako postanem član študentskega sveta?

Mandat članov ŠS po fakultetah traja eno leto. Tako je vsako leto (v mesecu oktobru), objavljen razpis volitev v študentski svet fakultete. V njem so navedeni vsi roki, hkrati pa vsebuje tudi obrazce, ki jih je potrebno izpolniti; najpogosteje gre za obrazec o kandidaturi z osnovnimi podatki, ki mu je potrebno priložiti še potrdilo o vpisu. Polovica jih je predsednikov letnikov, druga polovica pa članov sveta letnika – tako ima vsak letnik vsake smeri fakultete v ŠS predsednika letnika, ki ima glasovno pravico, še enega člana z glasovno pravico in še maksimalno tri sočlane.

V Študentski svet ste vabljeni vsi študenti, ki si želite sodelovati pri izboljšanju kvalitete študija in pomagati pri pripravi in izvedbi študentskih projektov.