V petek, 21.4.2017 je ŠS FGPA v sodelovanju z doc. dr. MILANOM KUHTO organiziral ogled gradbišča zadnjega manjkajočega avtocestnega odseka A4 ( Slivnica- R. Hrvaška). Zbrali smo se pred Tehniškimi fakultetami ob 9:oo uri in se odpravili proti mejnemu prehodu Gruškovje. Spremljal nas je doc. dr. BORUT MACUH.

Prvi postanek je bil tik pred mejnim prehodom, kjer so nas pričakali predstavniki podjetja Euro-Asfalt d.o.o. in nam predstavili potek gradnje predora Log. Posebnost predora je kljub njegovi kratkosti v tem, da se notranja dela obeh predornh cevi zaradi konfiguracije terena stikata, kar pomeni, da je bila potrebna dodatna ojačitev. Južni in severni del cevi pa se nadaljuje v galerijo, ki preprečuje padanje materiala na vozišče.

 

Cena na km : 14,93 mio € ( vklučno z regionalno cesto in platojem CP )

Sledila je vožnja na začetek druge etape gradnje, na del gradbišča, kjer so v času našega obiska potekala miniranja in odvoz materiala. Ogledali smo si velikanske količine jalovine, izkopanega materiala. Izkazalo se je, da je kljub predhodnim geomehanskim vzorčenjem material presegel pričakovano kategorijo trdnosti in se je namesto v tretjo in četrto kategorijo večinoma uvrstil v peto, kar je pomenilo dodatno miniranje in drobljenje, zato delo poteka malce počasneje kot so upali.

Skupna dolžina trase: 13,031 km

Tretji del ogleda je sledil na že zgrajenem nadvozu pred Podlehnikom, ki je hkrati AC priključek in dostop do kmetijskih površin tamkajšnjim lastnikom zemljišč. Ogledali smo si tudi vgrajevanje armature in opaženje mostu, ki prečka potok.

Na koncu smo se odpeljali še v pisarne DARS-a v Podlehniku, kjer nas je sprejel g. BOGDAN VREZNER in nam predstavil projekt še v številkah in slikah gradnje. Gradbišče je sestavljeno iz dveh delov, gradi se v dveh etapah. Prva etapa zajema prvi del od Dražencev do Podlehnika, druga etapa pa naprej do Gruškovja. Zanimivo je, da je prvi del prve etape že končan in zato po njem poteka trenutni promet, drugo polovico pa še gradijo. Drugi del je zahtevnejši, ker zajema večji izkop in predor.

Vrednost projekta: 251,31 mio € ,  od tega:
  • Lastna sredstva DARS : 71,13 mio €
  • Kredit EIB : 113,42 mio €
  • EU-Kohezijski sklad : 63,53 mio €
  • EU- Projektiranje : 3,23 mio €

Pri tem je pomembno omeniti, da bo zaradi ponudbe in povpraševanja cena precej nižja,
saj so izvajalci ponudili precej nižje cene od pričakovanih in zato kredit v takšni meri
ne bo potreben.

Hvala vsem, ki so kakor koli pomagali pri pripravi in realizaciji projekta.

GALERIJO SLIK SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ

Vir: DARS