Društvo študentov

Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Društvo študentov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM je bilo ustanovljeno 16.5.2001 z namenom povezovanja in sodelovanja med študenti in profesorji FGPA, izvajanja obštudijskih dejavnosti, informiranja študentov o dogajanju na FGPA, organiziranja strokovnih ekskurzij, srečanj, seminarjev s študenti sorodnih fakultet na državni in mednarodni ravni ter organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev ipd.

S širokim spektrom raznolikih projektov se v društvu trudijo študentom ponuditi možnosti za obštudijske aktivnosti, strokovno izpopolnjevanje in še marsikaj. Pri izvajanju projektov tesno sodelujejo s Študentskim svetom FGPA UM, fakulteto in drugimi organizacijami, ki izvajajo razne programe namenjene študentom. Trenutno je predsednik društva Matic Reberčnik, študent 4. letnika.

PROJEKTI DRUŠTVA ŠTUDENTOV

  • strokovne ekskurzije (Krakow, Univerza Columbia, Univerza Stanford, Univerza Al Ain)
  • izdaja študentskega glasila – Grezilo
  • organizacija Gradenijade
  • pomoč tutorjem pri okroglih mizah ter ostalih projektih
  • tradicionalno Brucovanje in spoznavni večer
  • FG večeri
  • spoznavni ter zaključni piknik za vse študente
  • “Arhičaga”
  • pozitivna promocija fakultete kot celote širši javnosti