Sprememba zakona o statusu študenta

Sprememba zakona o statusu študenta 

Sprememba zakona o statusu študenta je v veljavi sicer že od 15. decembra lani, vendar veliko študentov s spremembo ni seznanjenih. Za vse, ki pa to že veste, naj bo to le opomnik Študentskega sveta:

Spremenil se je 70 člen zakona:

»Status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.«

VSI, KI TOREJ PIŠETE ZAKLJUČNA DELA NA PRVI STOPNJI OD LETOS NAPREJ, IMATE STATUS ŠTUDENTA VELJAVEN DO 30.9 TEKOČEGA LETA.

 

Informativni dnevi FGPA 2017

Informativni dnevi FGPA 2017

Spoštovani dijaki, 
vabljeni na informativne dneve FGPA UM, kjer boste izvedeli več o naših študijskih programih
 • Gradbeništvo
 • Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo
 • Prometno inženirstvo
 • Arhitektura 
Obiščite nas v Mariboru v petek, 10. februarja, ob 10. ali 15. uri ali v soboto, 11. februarja, ob 10. uri. Prav tako bodo informativni dnevi v Celju in sicer v petek, 10. februarja, ob 11. uri.
Informativni dnevi v Mariboru bodo v predavalnici Boruta Pečenko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Smetanova ulica 17, Maribor.
Informativni dnevi v Celju bodo na dislocirani enoti naše fakultete na Mariborski cesti 2, Celje.​​


  Za dijake bo ta dan organiziran brezplačni avtobusni prevoz izpred glavne železniške postaje v Mariboru. Avtobus bo opravljal krožno vožnjo od železniške postaje do fakultet v Mariboru, več informacij pa bomo v dnevih pred 10. februarjem objavili na spletni strani ŠSUM. Traso krožne linije pa najdete tudi na dnu prispevka v galeriji.Vabljeni ste tudi na našo univerzo, kjer bodo v petek, 10. februarja, med 11.30 in 14. uro, na sedežu Univerze v Mariboru (Trstenjakova in Podreccina dvorana) pripravili dogodek z naslovom »Ustvari si prihodnost – kaj je dobro vedeti pred izbiro študija?«.
Udeleženci dogodka bodo dobili nasvete in dodatne informacije o študiju in življenju študentov Univerze v Mariboru,  o možnostih študija in dela v tujini (izmenjave, ERASMUS +),  Univerzitetni knjižnici Maribor, o štipendiranju v tujini, bivanju v študentskih domovih, o Društvu študentov invalidov Slovenije in druge uporabne informacije. Imeli bodo možnost osebnega razgovora z našimi svetovalci za vpis, potekala bo tudi »karierna klinika«, v okviru katere bodo udeležencem na voljo nasveti o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere. Prisotni bodo tudi predstavniki nekaterih fakultet UM, katerih sedež ni v Mariboru, in sicer Fakultete za energetiko, Fakultete za logistiko, Fakultete za turizem ter Fakultete za varnostne vede.

 

moderator_fgpa

Razpis za prosta mesta študentov v komisijah senata FGPA UM

Dragi študenti/ke!

Kot že verjetno veste imamo tudi študenti v organih naše fakultete predvidena enakopravna mesta. Z mandatom novega Študentskega sveta se morajo na novo potrditi tudi študentski predstavniki v komisijah Senata FGPA UM, v Akademskem zboru FGPA UM in v Senatu FGPA UM.

V prilogi vam pošiljam razpis za prijavo/kandidaturo na prosta mesta v Komisijah Senata FGPA UM. Prav tako najdete v prilogi vse opise komisij, senata in akademskega zbora. Skrajni rok za poslano podpisano in skenirano kandidaturo je do torka, 15.12.2015 do 12.00. ure, lahko pa obrazec tudi osebno prinesete v pisarno prodekana študenta J1-301.

Vse informacije so v priponki.

V kolikor vas zanima kaj več o delu v posamezni komisiji me lahko kontaktirate.

Ne pozabite, da je udeležba na sejah komisij obvezna in da za delo v Komisijah Senata FGPA UM ne prejemate plačila. Prav tako pa se vam članstvo v komisijah upošteva pri obravnavanju prošenj za pogojni vpis v višji letnik.

Lep pozdrav!

Gregor Trlep, prodekan za študentska vprašanja FGPA UM

Prijava za clana Komisij senata FGPA UM opisi organov FGPA UM

opisi organov FGPA UM

Zbiranje igrač in sladkarij

Zbiranje igrač in sladkarij

Študentski svet Univerze v Mariboru vas vabi k tradicionalnemu zbiranju sladkarij ter igrač za otroke socialno ogroženih družin, ki jih vsako leto v božičnem času obdaruje Zveza prijateljev mladine Maribor.

Zbiralna akcija pod sloganom “Za igriv otroški nasmeh” bo potekala do 14. 12. 2015 v knjižnicah fakultet Univerze v Mariboru. Dobrine lahko odložite v škatle, ki so za to tudi primerno označene.

Prispevajte svoj delež! Skupaj lahko narišemo igrive nasmehe na lica otrok!

Krvodajalska akcija TF

Krvodajalska akcija TF

Vsi študentje in zaposleni UM vabljeni, da ponovno stopimo skupaj in poženemo naša srca! Vsak mililiter krvi šteje.

Pridružite se nam 16. novembra na tehniških fakultetah (FERI, FKKT, FGPA in FS), od 9.00 do 12.00.

Prosimo vas, da se na krvodajalsko akcijo predhodno OBVEZNO prijavite tukaj: http://goo.gl/forms/2dMGAo2WgF

Na terenskih krvodajalskih akcijah se bodo s projektom Epruvetka predstavili tudi študenti Medicinske fakultete, ki bodo opozarjali na pomen darovanja krvi in krvotvornih matičnih celic (tj. kostnega mozga) , vam podali odgovore na vse vaše dvome ter na sami akciji omogočili vpis v register darovalcev kostnega mozga.

Več najdete na: https://www.facebook.com/events/1515938212061753/

Poženi srce, daruj kri!

Fundacija Leona Štuklja razpisuje štipendije

Fundacija Leona Štuklja razpisuje štipendije

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

 Pogoji za pridobitev:

 1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije,
 2. Ddodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

Kandidati so dolžni predložiti:

 • pisno prošnjo s kratkim življenjepisom,
 • dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu,
 • fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci in
 • dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do 01.12.2014 obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo vlog: ponedeljek, 02.11.2015 do petka, 20.11.2015. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni do 01.12.2015.

Vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
(prof. dr. Borut Holcman)