Tutorsko predavanje: SONČNE URE IN HELIODON

Tutorsko predavanje z delavnico bo sestavljeno iz dveh delov. Najprej bosta  tutorja izr. prof. dr. M. Mencinger in izr. prof. dr. M. Skrinar predstavila teoretično ozadje delovanja ekvatorialnih sončnih ur in »Heliodona«. Predstavljeno bo letno gibanje Zemlje okoli sonca (revolucija) in dnevno rotiranje Zemlje okoli lastne osi. Nagnjenost Zemljine rotacijske osi in Keplerjevi zakoni ter uporaba tako imenovanega srednjega sončevega časa za vsako sončno uro zahteva nek časovni popravek, ki ga dobimo iz »enačbe časa«. Obravnavana bo analematična sončna ura in z njo povezana krivulja »analema«, ki jo dobimo, če skozi celo leto spremljamo senco navpičnega gnomona ob isti uri (običajno opoldne). Predstavljeni bodo tudi nekateri znameniti napisi, ki jih najdemo na sončnih urah.

 

Študenti 1. letnika Arhitekture (FGPA UM): Nejc Novak, Laura Šubić, Žana Posavec in Žiga Šporin bodo predstavili fizične modele različnih sončnih ur. Njihovo delovanje bo mogoče preizkusiti v temnici s Heliodonom. V Heliodonu bo na modelih, ki so jih študenti izdelali prikazana osončenost dravske dolini na območju Ruš in Selnice ob Dravi. Razložen bo osnovni princip delovanja Heliodona.

 

Vljudno vabljeni v sredo, 18. januarja 2017, ob 17.00 na Krekovo 2.

 

vabilo_soncne_ure

RAZPIS ZA NOVE ČLANE TUTORSTVA

Drage študentke in študentje,

Študijsko leto je spet naokoli, s tem prehajamo v višje letnike na fakulteto pa prihajajo novi še neizkušeni študenti. Kot sami dobro veste so vaša prva pomoč pri vprašanjih bili tutorji. V študentskem svetu FGPA se trudimo, da bi bilo tutorstvo kar se da učinkovito, zato se trudimo tutorski sistem nenehno izboljševati. Tutorski sistem pa seveda ne more delovati brez dobrih tutorjev študentov, ki so pripravljeni pomagati mlajšim, tako kot so tudi starejši tutorji pomagali nam ob prihodu na fakulteto.

Študentski svet FGPA tako objavlja razpis in vas vabi, da se pridružite tutorjem, ki so do sedaj zelo dobro skrbeli za vas pri prvih dnevih na fakulteti in tudi kasneje, ko ste potrebovali študijsko pomoč.

V priponki najdete razpis za prijavo za tutorje in vsa dodatna pojasnila. Kot tutorji prejmete tudi plačilo za svoje delo, saj vemo da za dobro delo potrebujete motivacijo. Na razpis se lahko prijavite vsi študenti, ki boste v študijskem letu 2016/17 vpisani vsaj v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa oz. študenti, 2. stopnje, ki so diplomirali na Fakulteti za gradbeništvo prometno inženirstvo in arhitekturo. Prijavite se lahko na sres.luka1@gmail.com ali v pisarni prodekana študenta J1-301 najkasneje do srede, 28. septembra 2016 do 12:00.

Prav tako vas vabimo, da se v prihajajočem študijskem letu pridružite študentskemu svetu FGPA, razpis za prijavo pa bo sledil v začetku študijskega leta. Študentje lahko  preko študentskega sveta tudi sodelujemo v organih univerze in fakultete, o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentski svet zaseda običajno enkrat mesečno. Kot člani študentskega sveta in tutorskega sistema imate tudi določene bonitete, ena izmed njih je tudi ta da za svoje delo prejmete potrdila, ki jih lahko koristite pri oddaji prošenj za “pogojne” vpise, prav tako pa se vam vse funkcije v organih fakultete in univerze zabeležijo v prilogo k diplomi ali magisteriju.

V kolikor še niste člani Facebook strani študentski svet FGPA (https://www.facebook.com/groups/218980968164074/), vam priporočamo da se nam pridružite, saj so na strani objavljeni vsi dogodki in projekti, ki jih organizira študentski svet ter vsi termini tutorskih vaj.

razpis-za-tutorstvo-2016-2017

HUMANITARNA PRIREDITEV FGPA UM

2Banner_Humanitarna_2016

Spoštovani!

Študentje Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM pod okriljem Študentskega sveta FGPA ter Društva študentov FGPA vsako leto poskušamo izvesti čim več najrazličnejših projektov, za katere si prizadevamo, da bi postali stalnica na urniku našega obštudijskega življenja, ter bi bili v ponos vsem študentov in zaposlenim na fakulteti.

Eden izmed sedaj že tradicionalnih, uspešnih in ponosnih projektov je organizacija in izvedba humanitarne prireditve. Letos bomo te vrste dogodek izpeljali že šesto leto zapored.

Letošnja sredstva bomo zbirali v sodelovanju z Zavodom Naprej, centrom za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, kjer izvajajo različne storitve in programe dolgotrajne rehabilitacije, namenjene osebam s pridobljenimi možganskimi poškodbami in njihovim svojcem. Naslov letošnje humanitarne prireditve je “JAZ GREM NAPREJ, ZA SANJE ŽIVIM”.

Letos bomo prispevke zbirali s prodajo vstopnic za zaključno prireditev in skodelic. Min prispevek za vstopnico je 3 EUR, za skodelico pa 5 EUR. 

Zaključno prireditev bomo ponovno obogatili s krajšim glasbenim nastopom in stand up nastopom. Za stand up nastop in za dvig dobre volje v dvorani bosta poskrbela TIN VODOPIVEC in GAŠPER BERGANT, že tako dobro atmosfero v dvorani pa bodo oplemenitili TRKAJ, NIPKE, ERIK in DJ DEY.

Dogodek bo v torek, 12. januarja 2016 na Štuku, v Mariboru, s pričetkom ob 19.00 uri.

Vstopnice in skodelice so na voljo v avli Tehniških fakultet od 4.1.2016 naprej, med 9.00 in 13.00 uro, prav tako pa si lahko vstopnico zagotovite na Štuku.

Vabljeni, da se nam pridružite in s svojim prispevkom pripomorete k hitrejši rehabilitaciji varovancev Zavoda Naprej.

Vabilo na organizacijski sestanek AJKTM 2016

Pozdravljeni!

Študentski svet fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo prireja tradicionalno tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov z imenom »Ali je kaj trden most?!« oz. »How strong is the bridge?!«. Za tiste, kateri ga še ne poznate, to je največje tekmovanje, ki ga organiziramo na naši fakulteti in eno izmed največjih v Sloveniji. Tekmovanje je mednarodnega značaja, saj so nas v šestih letih (poteka od 2010) obiskali predstavniki mnogih univerz iz Evrope in bivše Jugoslavije (Avstrija, Češka, Romunija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija), tekmovanje v letu 2016 pa želimo nadgraditi s še širšo mednarodno udeležbo.

Do sedaj je tekmovanje potekalo skoraj izključno za študente gradbeništva, saj je bila bistvena nosilnost mostu. V letu 2016 želimo tekmovanje razširiti še na druge smeri naše fakultete in k sodelovanju povabiti tudi več arhitektov. Razmišljamo tudi o posebni kategoriji, kjer bi na podlagi strokovne komisije in ocen obiskovalcev izbrali naj(lepši/izvirnejši/…) most. Razmišljamo tudi o drugačnem načinu obremenjevanja mostov, drugačnem statičnem sistemu itd. Idej je veliko, vsekakor preveč za ta mail.

Organizacija, priprava in realizacija dogodka zahtevajo veliko dela, truda in znanja, ki ga en posameznik ni zmožen. Študentski svet vaše fakultete vas vabi, da pristopite k projektu in s svojim trudom in znanjem prispevate k realizaciji najboljšega projekta do sedaj. Vse tiste, ki želite pomagati v okviru tekmovanja, vabimo na sestanek, kjer bomo projekt pobliže predstavili, predstavili smernice za naprej, sestavili organizacijski odbor,… kot najpomembnejše pa se veselimo vaših mnenj in predlogov.

Sestanek bo v torek 5.1.2016,  v sejni sobi J1-420 (dekanat) ob 17:00.

 

VABLJENI!

 

ŠSFGPAAJKTM_banner

Razpis za prosta mesta študentov v komisijah senata FGPA UM

Dragi študenti/ke!

Kot že verjetno veste imamo tudi študenti v organih naše fakultete predvidena enakopravna mesta. Z mandatom novega Študentskega sveta se morajo na novo potrditi tudi študentski predstavniki v komisijah Senata FGPA UM, v Akademskem zboru FGPA UM in v Senatu FGPA UM.

V prilogi vam pošiljam razpis za prijavo/kandidaturo na prosta mesta v Komisijah Senata FGPA UM. Prav tako najdete v prilogi vse opise komisij, senata in akademskega zbora. Skrajni rok za poslano podpisano in skenirano kandidaturo je do torka, 15.12.2015 do 12.00. ure, lahko pa obrazec tudi osebno prinesete v pisarno prodekana študenta J1-301.

Vse informacije so v priponki.

V kolikor vas zanima kaj več o delu v posamezni komisiji me lahko kontaktirate.

Ne pozabite, da je udeležba na sejah komisij obvezna in da za delo v Komisijah Senata FGPA UM ne prejemate plačila. Prav tako pa se vam članstvo v komisijah upošteva pri obravnavanju prošenj za pogojni vpis v višji letnik.

Lep pozdrav!

Gregor Trlep, prodekan za študentska vprašanja FGPA UM

Prijava za clana Komisij senata FGPA UM opisi organov FGPA UM

opisi organov FGPA UM

Konstitutivna seja Študentskega sveta FGPA UM

Predsednikom, članom in sočlanom Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

V A B I L O
na Konstitutivno sejo Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru,
ki bo v SREDO 02.12.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi FG (J1-420).

Predlagani dnevni red:
1. Konstituiranje ŠS FGPA UM;
2. Potrditev dnevnega reda;
3. Predstavitev delovanja ŠS FGPA UM;
4. Aktualni projekti;
5. Pravilnik o podeljevanju Zoisovih štipendij;
6. Razno

Vabljeni:
• Predsedniki in člani Študentskega sveta UM FGPA;
• Dekan FGPA UM – dr. Miroslav Premrov;
• Prodekan za izobraževalno dejavnost FGPA UM – dr. Borut Macuh;
• Tutorji FGPA UM;
• Ostali (seja je javna).
Prodekan za študentska vprašanja FGPA UM