Računalniški tečaj SOFiSTiK

Računalniški tečaj SOFiSTiK


SOFiSTiK 2018

Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, in Bimatori, Inštitut za informacijsko modeliranje v gradbeništvo, pripravljata za Vas tečaj iz programa SOFiSTiK!

Število mest je omejenih na 20.

TRAJANJE TEČAJA:

5 terminov po 3 šolske ure.

KRAJ:

UM FGPA, Krekova 2, 2000 Maribor, Predavalnica C (morebitne spremembe javimo na e-mail, ki bo naveden v prijavnici).

PREDVIDENI TERMINI TEČAJA:

  1. termin: 1. 03. 2018 ob 17:00
  2. termin: 5. 03. 2018 ob 17:00
  3. termin: 8. 03. 2018 ob 17:00
  4. termin: 12. 03. 2018 ob 17:00
  5. termin: 15. 03. 2018 ob 17:00

Termini se lahko po predhodnem dogovoru tudi prilagodijo!

 

O TEČAJU:

Na tečaju bodo predstavljene osnove uporabe programa Sofistik 2018. Osredotočili se bomo na nastavitve programa in njegovo splošno uporabo. Obdelali bomo module Sofiplus, SSD, Animator in viewer na praktičnem primeru. Tečaj bo potekal v predavalnici, tako da potrebujete lastne prenosnike z naloženo programsko opremo.

KOMU JE NAMENJEN:

Tečaj je namenjen gradbenikom in arhitektom, s statusom študenta na UM FGPA.

POTREBNA PROGRAMSKA OPREMA:

Prijavljeni študentje si prosim pred začetkom tečaja uredite študentsko verzijo programa, ki jo najdete na: https://www.sofistik.com/downloads/educational-version/ za svoje prenosnike.

Poskrbite, da imate to verzijo in ne starejše, da boste lahko sledili brez zapletov in boste imeli na voljo vse potrebne funkcije! V primeru težav se obrnite na: support@bimatori.si


PRIJAVA: Google obrazec

CENA TEČAJA: 24€ (Navodila za plačilo)


 

ROK PRIJAV IN PLAČILA: 26. 02. 2018

V kolikor se boste iz opravičenih razlogov od tečaja odjavili vsaj 5 dni pred predvidenim prvim terminom (24. 2. 2018), ali pa v primeru, da se tečaj zaradi nezadostnega števila prijavljenih študentov ne bo izvedel, vam bomo znesek v celoti povrnili.

 

Za uspešno prijavo na tečaj, se upoštevajo prijave, ki bodo pravočasno prijavljene in poravnane do roka oziroma do zapolnitve mest.

 

INFO: support@bimatori.si

Za dodatne informacije pa vam je na voljo tudi prodekan za študentska vprašanja Luka Sreš. Kontakt: sres.luka@gmail.com


 


SOFISTIK

 

INFORMATIVNI DNEVI FGPA UM 2018

INFORMATIVNI DNEVI FGPA UM 2018

Spoštovani dijaki,

vabljeni na informativne dneve FGPA UM, kjer boste izvedeli več o naših študijskih programih (Gradbeništvo, Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura).

Obiščite nas v Mariboru v petek, 9. februarja, ob 10. ali 15. uri ali v soboto, 10. februarja, ob 10. uri.

Informativni dnevi bodo v predavalnici Boruta Pečenko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Smetanova ulica 17, Maribor.​

 

  • ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO – video
  • ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO – video
  • ŠTUDIJSKI PROGRAM PROMETNO INŽENIRST – video
  • ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA – video

Razpis volitev za za člane Akademskega zbora FGPA iz vrst študentov

Objavljen je bil S K L E P o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov!

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga sklepa – Obrazec 1, ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2017/2018. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 26.02.2018  do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.

PRILOGE:

PiNA išče kandidate/-ke za Evropsko prostovoljsko službo (EVS) v Romuniji in na Portugalskem

PiNA, v sodelovanju s partnerji iz Romunije in Portugalske, išče kandidate/-ke za 7-mesečno Evropsko prostovoljsko službo (EVS) v Romuniji in 5-mesečno prostovoljsko službo na Portugalskem. Odlična priložnost za vse mlade, ki si želijo v novem letu potovati in pridobiti nove izkušnje! Več informacij dobite v prilogi, dostopne pa so tudi na njihovi spletni strani.

Udeležba na EVS je za prostovoljca/-ko brezplačna. Poleg tega, da je v materialnem smislu za prostovoljko/-ca poskrbljeno, EVS mladim omogoča predvsem neformalno izobraževanje in življenjsko izkušnjo v mednarodnem okolju, ki nadgrajuje poklicne veščine in kompetence prostovoljke/-ca, in tako prispeva k njegovi/njeni zaposljivosti.

Rok prijave za obe prostovoljski službi je 31. januar 2018. Za več informacij so na voljo na: terminal@pina.si.

PiNA Terminal – EVS priloznosti za mlade