PiNA išče kandidate/-ke za Evropsko prostovoljsko službo (EVS) v Romuniji in na Portugalskem

PiNA, v sodelovanju s partnerji iz Romunije in Portugalske, išče kandidate/-ke za 7-mesečno Evropsko prostovoljsko službo (EVS) v Romuniji in 5-mesečno prostovoljsko službo na Portugalskem. Odlična priložnost za vse mlade, ki si želijo v novem letu potovati in pridobiti nove izkušnje! Več informacij dobite v prilogi, dostopne pa so tudi na njihovi spletni strani.

Udeležba na EVS je za prostovoljca/-ko brezplačna. Poleg tega, da je v materialnem smislu za prostovoljko/-ca poskrbljeno, EVS mladim omogoča predvsem neformalno izobraževanje in življenjsko izkušnjo v mednarodnem okolju, ki nadgrajuje poklicne veščine in kompetence prostovoljke/-ca, in tako prispeva k njegovi/njeni zaposljivosti.

Rok prijave za obe prostovoljski službi je 31. januar 2018. Za več informacij so na voljo na: terminal@pina.si.

PiNA Terminal – EVS priloznosti za mlade

Študentska anketa

Začelo se je izpitno obdobje in po vpisu ocen v AIPS je pomembno, da študenti kar čimprej izpolnimo anonimno študentsko anketo.
Pozorno spremljajte vpisane ocene in svoje vtise o predmetu izrazite dokler so še sveži!

• Študentsko anketo rešujte realno, saj lahko z anketo dosežemo učinek.

• Kako ocenimo predavatelja je pomembno – Ocena vpliva. Dekani imajo razgovore z 10% najboljše in najslabše ocenjenimi profesorji. 10% najslabše ocenjenih mora v naslednjem študijskem letu izboljšati vse kar je bilo kritizirano.

• V opisni del ankete vpišite vaše kritike, pohvale in predloge, če jih imate za profesorja. Profesorji prejmejo vse komentarje. Če komentarjev ni, se ne bo nič izboljšalo. Pišite jasne, razumljive in spodobne komentarje (brez kletvic in žalitev ipd.)

• Anketa je anonimna. Evidenca odgovorov na študentsko anketo je ločena od sistema AIPS, v katerem se anketa izpolnjuje.

• Anketa oziroma njeni rezultati se uporabljajo tudi v postopku habilitacij – Če je profesor slabo ocenjen, če imajo študenti slabe izkušnje z njegovim pedagoškim delom mu lahko študentski svet v postopku habilitacije poda negativno mnenje.

studentskaAnketa_2912_IGanonimnost_k00

Razpis prostih funkcij za študente v organih FGPA UM

Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru razpisuje prosta mesta v spodaj navedenih Komisijah senata FGPA UM, v času od potrditve na Senatu FGPA UM (predvidoma 24. januarja) do decembrske redne seje Senata FGPA UM.

Prosta mesta so v naslednjih komisijah Senata FGPA UM:

  • Komisija za študijske zadeve – 1 prosto mesto;
  • Komisija za podiplomski študij – 1 prosto mesti;
  • Komisija za znanstveno raziskovalno zadeve – 1 prosto mesto;
  • Komisija za mednarodno sodelovanje – 1 prosto mesto;
  • Komisija za habilitacijske in kadrovske zadeve – 1 prosto mesto;
  • Komisija za založništvo in informacijsko dejavnost – 2 prosti mesti.

 

Več informacij in prijavnico najdete v priloženem pozivu.

Priloga – POZIV

Poziv h kandidiranju za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje UM

Poziv h kandidiranju za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje UM

Na podlagi 23. člena Statuta UM ima Disciplinsko sodišče II. stopnje predsednika in štiri člane. Predsednika in dva člana imenuje rektor univerze, dva člana pa voli Študentski svet Univerze v Mariboru.

Disciplinsko sodišče II. stopnje odločbo disciplinskega sodišča I. stopnje (to je disciplinsko sodišče na članici) lahko potrdi, spremeni ali jo razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje disciplinskemu sodišču I. stopnje. Disciplinsko sodišče I. stopnje odloča o kršitvah dolžnosti oziroma o neizpolnjevanju obveznosti študenta.

Zaradi poteka mandata članoma iz vrst študentov, dne 23. 11. 2017, mora Študentski svet Univerze v Mariboru iz vrst študentov izvoliti dva nova člana Disciplinskega sodišča II. stopnje za študente UM.

Kandidature (izpolnjen obrazec, motivacijsko pismo in potrdilo o vpisu) posredujte do ponedeljka, 27. 11. 2017 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor ali na e-naslov: tina.pivec@student.um.si s pripisom: »Kandidatura za člana disciplinskega sodišča II. stopnje – ne odpiraj!«