Nogometni turnir v Krapini

Nogometni turnir v Krapini

V soboto, 19. decembra 2015, se je izvedel tradicionalni nogometni turnir v Krapini. Naši študentje so osvojili 2. mesto v nogometu in tako ponovno branili sloves svoje fakultete. Turnirja so se udeležile ekipe iz Zagreba, Karlovca, Krapine in Maribora.

 

 

Razpis za prosta mesta študentov v komisijah senata FGPA UM

Dragi študenti/ke!

Kot že verjetno veste imamo tudi študenti v organih naše fakultete predvidena enakopravna mesta. Z mandatom novega Študentskega sveta se morajo na novo potrditi tudi študentski predstavniki v komisijah Senata FGPA UM, v Akademskem zboru FGPA UM in v Senatu FGPA UM.

V prilogi vam pošiljam razpis za prijavo/kandidaturo na prosta mesta v Komisijah Senata FGPA UM. Prav tako najdete v prilogi vse opise komisij, senata in akademskega zbora. Skrajni rok za poslano podpisano in skenirano kandidaturo je do torka, 15.12.2015 do 12.00. ure, lahko pa obrazec tudi osebno prinesete v pisarno prodekana študenta J1-301.

Vse informacije so v priponki.

V kolikor vas zanima kaj več o delu v posamezni komisiji me lahko kontaktirate.

Ne pozabite, da je udeležba na sejah komisij obvezna in da za delo v Komisijah Senata FGPA UM ne prejemate plačila. Prav tako pa se vam članstvo v komisijah upošteva pri obravnavanju prošenj za pogojni vpis v višji letnik.

Lep pozdrav!

Gregor Trlep, prodekan za študentska vprašanja FGPA UM

Prijava za clana Komisij senata FGPA UM opisi organov FGPA UM

opisi organov FGPA UM

Zbiranje igrač in sladkarij

Zbiranje igrač in sladkarij

Študentski svet Univerze v Mariboru vas vabi k tradicionalnemu zbiranju sladkarij ter igrač za otroke socialno ogroženih družin, ki jih vsako leto v božičnem času obdaruje Zveza prijateljev mladine Maribor.

Zbiralna akcija pod sloganom “Za igriv otroški nasmeh” bo potekala do 14. 12. 2015 v knjižnicah fakultet Univerze v Mariboru. Dobrine lahko odložite v škatle, ki so za to tudi primerno označene.

Prispevajte svoj delež! Skupaj lahko narišemo igrive nasmehe na lica otrok!

Konstitutivna seja Študentskega sveta FGPA UM

Predsednikom, članom in sočlanom Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

V A B I L O
na Konstitutivno sejo Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru,
ki bo v SREDO 02.12.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi FG (J1-420).

Predlagani dnevni red:
1. Konstituiranje ŠS FGPA UM;
2. Potrditev dnevnega reda;
3. Predstavitev delovanja ŠS FGPA UM;
4. Aktualni projekti;
5. Pravilnik o podeljevanju Zoisovih štipendij;
6. Razno

Vabljeni:
• Predsedniki in člani Študentskega sveta UM FGPA;
• Dekan FGPA UM – dr. Miroslav Premrov;
• Prodekan za izobraževalno dejavnost FGPA UM – dr. Borut Macuh;
• Tutorji FGPA UM;
• Ostali (seja je javna).
Prodekan za študentska vprašanja FGPA UM