Brezplačna uporaba UŠC

Brezplačna uporaba UŠC

Univerzitetni športni center Leona Štuklja študentom in zaposlenim Univerze v Mariboru ponuja številne možnosti za ukvarjanje s športom, med katerimi so

 1. košarka,
 2. odbojka,
 3. mali nogomet,
 4. športno plezanje,
 5. badminton,
 6. fitnes,
 7. skvoš,
 8. aikido in
 9. vodene skupinske vadbe.

V oktobru so aktivnosti za študente brezplačne!

Pozivamo vas, da to odlično priložnost in novico razširite med študente vaše fakultete in jih v oktobru povabite v UŠČ Leona Štuklja na Mesec brezplačnih aktivnosti v UŠC Leona Štuklja. Z namenom uspešne promocije prilagamo promocijsko besedilo in grafike za objavo na spletnih straneh ter družbenih omrežjih in povezavo na Facebook dogodek za deljenje na družbenem omrežju.

VABLJENI!

Študenti za študente

Študenti za študente

Pozdravljeni,

Že tradicionalno se bo letos ponovno odvila humanitarna akcija Študenti za študente, s katero bomo z izkupičkom od prodaje vstopnic za dogodek Gremo na prvi rok 2017 pomagali socialno ogroženim študentom.

Višina denarne pomoči ne bo nižja od 250,00 EUR neto za izbranega kandidata.

Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki so državljani Republike Slovenije, imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2017/2018, niso starejši od 26 let in njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju. Iz razpisa je razvidno, katere priloge morajo kandidati ob prijavi priložiti.

Kandidati se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 25. 10. 2017.  

Arhitektonski študentski kongres ’17

Arhitektonski študentski kongres ’17

Kolegi iz Srbije so nas povabili na konferenco, ki se bo letos odvijala od 30. oktobra do 2. novembra 2017 v Nišu.

Več informacij o dogodku najdete na njihovi Facebook strani, lahko pa se obrnete tudi na katerega izmed študentov.

Telefon+381653377460 – Marija Marinković, Student prodekan Studentskog Parlamenta Građevinsko-arhitektonskog fakulteta

+381637329413 – Aleksandra Ćurčić, Sekretar Studentskog Parlamenta Građevinsko-arhitektonskog fakulteta

Mail: ask2017.info@gmail.com

Letaki in informacije pa so na voljo tudi v prilogah

Bilo bi lepo, da se dogodka udeležimo kot predstavniki FGPA.

 

Razpis kadrovskih štipendij v študijskem letu 2017/2018

Razpis kadrovskih štipendij v študijskem letu 2017/2018

logo_dri

Razpis kadrovskih štipendij v študijskem letu 2017/2018

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ul. 40, Ljubljana je za šolsko leto 2017/18 razpisuje sledeče kadrovske štipendije:

izobrazba fakulteta število višina EUR
mag. inž. grad. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  1  190,00
mag. inž. grad. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  4   190,00
mag. inž. elek. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  1   190,00
mag. inž. stroj. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  1   190,00
mag. ekon. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  1   190,00
mag. inž. grad., smer nizke gradnje Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  1   190,00
mag. inž. prom. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  1   190,00

Kandidati morajo oddati vloge najkasneje do 15. 9. 2017 na naslov DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ul. 40, Ljubljana.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • motivacijsko pismo,
 • CV,
 • potrdilo o dokončanju študijskega programa 1. stopnje oz. o vpisu v študijski program 2. stopnje,
 • potrdilo o doseženi povprečni oceni.

Seznam je bil objavljen tudi na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

VEČ

Nova podoba prenovljenega Lenta

Nova podoba prenovljenega Lenta

Eden izmed petih projektov prenove, ki jih v Mariboru napoveduje občina, je tudi ureditev nabrežja reke Drave v višini 9,5 milijona evrov.

Z ureditvijo nabrežja reke Drave namerava MOM enemu najprepoznavnejših delov mesta dati novo podobo- nabrežje Drave naj bi bilo prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem.

Ob petih kilometrih struge reke Drave ima Maribor največ vodne obale med vsemi mesti v Sloveniji, a prenova bo predvideva ureditev enega kilometra na levem bregu Drave, še posebej okoli 550 metrov nabrežja na Lentu.

»Področje levega brega Drave med Studenško brvjo in Vodnim stolpom bo urejeno kot promenada. Zasnovana bo kot povezovalna hrbtenica različnih ambientov pred pomembnimi kulturnimi in stanovanjskimi zgradbami, bari, restavracijami in trgovinami ob Dravi,« pojasnjujejo na mariborski občini. Med tržnico in Vodnim stolpom naj bi zrasla lesena ploščad v širini 21 metrov in dolžini več kot 550 metrov, v severnem delu proti objektom pa načrtujejo tlakovanje.

Območje med Vodnim stolpom in tržnico je predvideno izključno za pešce in kolesarje, promet motornih vozil naj bi bil omejen in je dovoljen le za dostavo v dostavnem času, izven dostavnega časa je dostop omogočen za lastnike in intervencije. Parkiranje v tem delu ni predvideno: »Na območju med tržnico in Studenško brvjo je predvidena ukinitev parkirnih mest na južni strani ceste, na tem mestu je predvidena razširitev pločnika in kolesarske poti, ki sta z zelenim pasom ločena od vozišča.«

Ob robu Starega mosta načrtujejo postavitev dvigala, ki bo služilo za vertikalno povezavo med nivojem reke Drave in nivojem Glavnega trga. Dvigalo bo tudi invalidom omogočalo premagovanje višinske razlike med obema nivojema in dostop do Drave.

Projekta ureditev nabrežja reke Drave ima po besedah občine že vso dokumentacijo, uredili so tudi soglasja, s katerimi je Mestna občina Maribor dobila pravico graditi tudi na zemljiščih, ki so v lasti države.

Želimo si čimprejšnjo realizacijo ambicioznega projekta, seveda v sodelovanju z domačim znanjem pri gradnji in projektiranju.

                               7_0                                        sez AA

Vir:Mariborinfo